இல்லை அந்த இடத்தில் விளம்பரங்கள் அநாமதேய நடத்தை அடிப்படை பார்க்க வேண்டும் சஸ்பென்ஷன் பின்னர் கட்டுப்பாடு. மூலம் விளம்பர பிரச்சாரங்கள் இந்த விளம்பரம் (இடமிருந்து வலமாக இருந்து வாசிக்க மற்றும் மேலிருந்து): நீங்கள் ஒரு வெளியீட்டாளர் ஒரு விளம்பரம் படைப்பாளிகள், பின்பற்றவும் தயவு செய்து பின்வரும் இணைப்பு பற்றி விரிவான தகவல்களை விளம்பரம். என்ன நாடு, என்ன மண்டலம், மற்றும் என்ன உங்கள் ஆய்வு அல்லது இன்டர்ன்ஷிப்? நீங்கள் முடிவு செய்ய முடியாது, இது ஒரு பகுதியாக உலக அது, உதவி இந்த நாட்டில் சோதனை எடுக்க.

ஒருவேளை நான் விரும்பினேன் வட அல்லது தென் அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஸ்பெயின், பிரான்ஸ், இத்தாலி, நெதர்லாந்து.

ஆனால் ஏழை இந்தியா

நான் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்தது. நான் தவறு எதுவும் இல்லை ஆப்ரிக்கா, ஆனால் நான் இன்னும் ஆர்வம் உள்ள ஜப்பான். ஏனெனில் ஆன்மா, மங்கா மற்றும், நிச்சயமாக, கலாச்சாரம். நான் விரும்புகிறார்கள் ஆர்வம் இருக்கும், கலாச்சாரம் அனைத்து ஜப்பனீஸ், ஆனால் பொதுவாக நான் போன்ற இயற்கை எஸ்சிஓ

About