ஒரு இடத்தில் எனக்கு என் எண்ணங்களை பகிர்ந்து இடங்களில் நான், விஷயங்களை நான் வாங்கி வேறு என்ன பாப்ஸ் என் மனதில்.

இலவச உணர்கிறேன் விட்டு ஆக்கபூர்வமான அல்லது பயனுள்ளதாக கருத்துக்கள். என்று எதையும் கொச்சையான, ஸ்பேம், அல்லது தாக்கி வேறு எந்த காரணமும் இருக்க வேண்டும் நீக்க. பாதுகாப்பான பயணங்கள், யோசியா கலிங்கு இது தான் என் கருத்து சில நல்ல வழிகள் சந்திக்க நல்ல. எனக்கு தெரியும், கருத்துக்கள் இருந்தால், நீங்கள் இன்னும் பரிந்துரைகள் அல்லது எங்கே நீங்கள் சந்தித்து உங்கள் சிறப்பு யாரோ.

பார்த்து நன்றி

About